حق گو بلوچ

نخستین وبلاگ سه گانه سوز سیستان وبلوچستان(طنز،خبرو تحلیل)

انتصابات شایعاتی یا شایعات انتصابی دراستانداری سیستان وبلوچستان

شنیده های موثق وغیر موتق حاکی از آن است که انتصابات جدیدی در استانداری سیستان وبلوچستان انجام شده ویا می شود ،این گزارش می افزاید این انتصابات به شرح ذیل می باشد:

1)آقایان باقرکردوسلطانعلی میرمشاوران ارشداستاندار

2)درویش نارویی مدیرکل دفتراستاندار

3)ابوالقاسم برشان مدیرکل منایع انسانی

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۱ساعت 15:40  توسط حق گو   |